ŞEHİR YAŞAM PORTALI
En eyce haber portalı

Avukatlık Mesleğinin Sorunları İçin Çözüm Önerilerim !

1. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği ; avukatlık mesleğinin ve bağımsız savunmanın teminatıdır. Burada olacak bölünmeler ve siyasi yapılaşmalar mesleğe ve bağımsız savunmaya büyük zarar verir. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar asla siyasi parti gibi hareket etmemeli, hiç bir partinin uzantısı gibi faaliyet göstermemelidir . Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nitelikleri, Atatürk İlke ve devrimleri , devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü , Türkiye Barolar Birliği ve baro yönetimlerinin kırmızı çizgileri olmalıdır. Yine milli ve manevi değerlere Türkiye Barolar Birliği ve baro yönetimleri saygı göstermek zorundadırlar.

2. Barolar ve Barolar Birliği siyasetle değil mesleki sorunlarla uğraşmalıdır. Avukatların menfaatleri öncelik olmalıdır. Bunun için seçimlere ilişkin yeni düzenlemeler yapılıp seçime katılan tüm grupların temsil edildiği ( nispi temsil) , ortak payda AVUKAT olan baro yönetimlerinin oluşması avukatların yararınadır.

3. Avukatlık sınavı derhal yürürlüğe girmeli hiçbir şey olamayan hukuk mezunu , avukat olur düşüncesi sona ermelidir.

4. Tıpkı noterlerde olduğu gibi barolarda ihtiyaca göre avukat sayılarını belirlemeli bu ihtiyaca göre baroların tercih puanları belirlenmeli avukatlık sınavında o baronun puanını hak eden avukat o baroya kayıt olabilmelidir.

5. Mevcut avukatların da daha yüksek puanlı bir baroya nakil talebi halinde avukatlık sınavına girip o baronun puanını almaları gerekmelidir.

6. Emekli hakim ve savcılar ; avukatlık yapmak istemeleri halinde asla en son görev yaptıkları ilde dava Ve iş takibi yapamamaları gerekir.

7. Hakim ve savcıların çocuklarının veya eşlerinin; o hakim ve savcının görev yaptığı ilde görevleri sona erene kadar dava ve iş takibi yapamamaları gerekir.

8. Avukatların tüm takip ettikleri dava, takip ve işlerde ; o iş için Türkiye barolar birliği asgari ücret tarifesinde öngörülen KDV hariç avukatlık ücretinin 1/4 ü o iş , takip veya dava açılırken mahkeme veznesinden “ avukatlar ortak hesabına” yatırılmalı her ay o İl Barosunda kayıtlı avukatların hesabına bu fonda oluşan miktar eşit olarak paylaştırılmalıdır.

9. Avukatların uzmanlaşmaları sağlanmalı. Özellikle; istinaf yolu Ve temyiz yoluna, Anayasaya Bireysel Başvuru , Avrupa İnsan Hakları Mahkmesine Başvuru yoluna başvurmak için vekille temsil zorunluluğu getirilmelidir .

İstinaf yargı yolu için en az 10 yıllık
Temyiz yargı yolu için en az 15 yıllık
Anayasa Bireysel Başvuru ve AHİM başvuru yolu için en az 25 yıllık mesleki kıdem aranmalıdır.

10. Avukatlar için sürekli meslek içi eğitim zorunlu hale getirilmeli. Bu mesleki eğitimleri takip etmeyen avukatlar dava Ve iş takip
Edememelidirler. Meslek içi eğitimi sadece barolar değil Adalet Bakanlığından yetkilendirilen STK lar da verebilmelidir. Bunların eğitim kaliteleri ve etkinliği sürekli olarak denetlenmelidir.

11. Tapuda gayrimenkulün aynına İlişkin tüm işlemler; değeri 100.000 TL yi aşan tüm sözleşme , protokol, taahhüt Vbişlemler ; tüm sulh, feragat , uzlaşma , arabuluculuk işlemleri taraf vekillerinin imzası olmadan geçerli olmamalıdır.

12. Arabuluculuk ve uzlaştırıcılık mutlaka hukuk fakültesi mezunları tarafından yürütülmelidir. Ancak bu işlerin özelliğinden dolayı avukatlıkla bağdaşmayan işlerden sayılmalı bir kişi aynı anda hem avukatlık hem arabuluculuk hem de uzlaştırmacılık yapamamalıdır.

13. Mecburi Hukuk sigortası SGK bünyesi içerisinde yürürlüğe sokulmalı buna ek olarak vatandaşlara özel hukuki koruma sigorta poliçeleri yapma olanağı tanınmalıdır.

14. Avukatların tüzel kişi olarak faaliyet göstermeleri ve kurumlar vergisine tabi olmaları imkanını veren yasal değişiklikler getirilmelidir.

15. Avukatlık reklam yasağı herkese uygulanabilecek, çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir.

16. Avukatların emekliliklerinde ek gelir sağlamalarına yönelik olarak Baro Pulu uygulaması devam etmeli bu fonda birikecek para Barolar Birliği’nin anlaşacağı emeklilik fonu tarafından yönetilmeli. Asla başka bir amaçla
Kullanılmamalıdır.

17. 25 yıl mesleki kıdeme sahip avukatlara yeşil pasaport verilmelidir .

18. Müvekkil vekalet ücretinin KDV si % 8 karşı yan vekalet ücretinin ise KDV den muaf olduğu an İlişkin yasal düzenleme yapılmalıdır .

19. 5 yıl kıdemi olan avukatların Stajere eğitim vermesi zorunlu hale getirilmeli . Bu staj boyunca stajere avukat tarafında. En az 1000 TL staj destek ödemesi yapılmalıdır.

Benim düşüncelerim şimdilik bunlar. Meslektaşlarımın daha değerli fikirleri olduğuna eminim. Biran önce bu meslek için bir şeyler yapılmalı.

Av. Çağatay Korhan Tokgöz

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.