EN ÜST REKLAM

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

Yine ��zmir Yine İlk !
İzmir Kalkınma Ajansının desteklediği ve Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünün hazırladığı “Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER)” projesinin açılışı gerçekleştirildi.
7 Nisan 2015 Salı 07:13:16

İzmir Kalkınma Ajansının desteklediği ve Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünün hazırladığı “Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER)” projesinin açılış ve bilgilendirme toplantısı İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

BESTMER, yerel yöneticilerin, kamu kurumlarının, sanayi/ticaret/meslek odalarının ve ilgili endüstriyel kuruluşların işbirliği ile biyokütle enerjisi konusunda çalışan tek durak uzmanlık merkezi olacak, böyle mevcut herhangi bir biyokütle kaynağı (özellikle atıklar) için uygun en ekonomik ve en verimli biyokütle enerji dönüşüm teknolojisini seçebilecek, projelendirebilecek, uygulanabilecek, işletilmesi için gerekli eğitimleri verebilecek ve uygulama sonuçlarının takibine kadar tüm süreçlerde kullanıcıyı tek merkezden yönlendirebilecektir.

Projeye, İZKA tarafından 6.849.318.72 TL, Ege Üniversitesi tarafından da 7.500.000.00 TL kaynak ayrılmış ve projenin toplam maliyeti 14.349.318.72 TL’dir.

EGE ÜNİVERSİTEMİZ ÇIĞIR AÇMIŞTIR

Toplantıda konuşan Vali Toprak, “1955 yılında kurulan Ege Üniversitemizin sadece tıp alanında değil tüm alanlarda sorumluluğunu, yükümlülüğünü, rehberlik etme anlayışını ciddiyetle yerine getirdiğini ve 1978 yılında, özellikle o tarihte henüz ortada bir şey yokken, insanlar başka işlerle uğraşırken, üniversitemizin burada güneş enerjisiyle ilgili enstitüyü kurması ve bir çığır açması da her türlü takdirin üzerindedir.

Bugün de o açılan çığır üzerine bir taraftan Ege Üniversitemiz, bir taraftan da tüm Türkiye’deki oluşumlar onu bir milat kabul ederek bu noktadaki çalışmalara katkı verirler. Devletimizin, bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, genel ülke yönetimi adına yaptıkları ayrı bir şey olarak değerlendiriyorum. Özellikle buralarda üniversitelerimizin, sanayi iş birliğini, sosyal kesimlerle iş birliğini de önemsiyoruz. Onun için bu projelerin hayırlı olduğu ortada.

Ege Üniversitemizi diğer üniversitelerimizle birlikte, sanayicilerimizle, iş dünyasıyla, sosyal alanlarla birlikte kamunun diğer yerel yönetimlerinin gücünü ve ortaklığında kullanarak projeler ortaya koyması ve geliştirmesi de beklenen bir nokta. Benim yönetim kurulu başkanı olduğum İZKA ve üniversitemizdeki ekibin bu projenin gerçekleştirilmesini istemesi ve ısrarla üzerinde durması projenin onay almasındaki en önemli etkendir.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Kalkınma Bakanlığımızın, TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve benzeri alandaki tüm teşvik eden bakanlıklarımızın kurum ve kuruluşlarımızın desteği bizim için çok önemli. Projenin başından sonuna kadar her bir kurum ve kuruluşumuzun, bakanlıklarımızın ve yereldeki otoritelerimizin herkesin bu projeye katkısı var.

İZKA’nın da bu manada üniversitelerimiz gibi hem üniversitelere katkı vermek, rehberlik etmek, bölge planlarının çok iyi bir şekilde ortaya çıkarılması, analiz edilmesi ve onların yürürlüğe konulması noktasında da önemli görevleri var.

ÜNİVERSİTELERİMİZİN SANAYİ İLE SOSYAL KESİMLERLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Öncelikle İzmir Kalkınma Ajansımız 2013 yılı içerisinde Ege Üniversitemizin bir projesini destekleyerek yenilenebilir enerji sektör analizini destekledi ve yapılacak işler de çok iyi bir şekilde ortaya konuldu. Daha sonra 2012 yılı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili mali destek çağrısına çıkıldı.

Son olarak da İzmir Kalkınma Ajansı’nın özellikle 2014-2023 yılları arasındaki bölge kalkınma planını gerçekleştirerek ortaya koyması ve orada yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili konuların da gayet açık ve net bir şekilde,  hedef alarak ortaya konulması;  bakanlıklarımızın, ülkemizin, devletimizin hedefleriyle birlikte uyumlu bir şekilde İzmir’den,  bir öncüler şehrinden bunun bölge kalkınma planına da girmiş olması da çok önemli bir gelişme.

Üniversitelerimizin sanayi ile sosyal kesimlerle iş birlikleri bizler için önemli. Eğer ki bilgiyi üretmek, bilgiyi kullanmak, bilgi toplumu, bilgi ekonomisi ve bilgiyi kullanarak yüksek teknolojiyi gerçekleştirmek istiyorsak mutlak suretle üniversitelerimizin tüm kesimlerle iş birliğini, ortak proje paydaşlığını da geçekleştirmemiz gerekiyor.

Ege üniversitemizin bu projesinin sadece üniversite bağlamında ya da faydalanıcılar olarak düşünmemek gerekiyor. Tüm ülkemize ve bu alandaki tüm faydalanıcılara bir çığır açtığını da düşünüyorum.

Bildiğiniz gibi bizim inovasyona, yeniliğe katkı vermemiz gerekiyor. Teknoloji üretilen teknolojileri üretmemiz gerekiyor. Bu manada bizim özellikle ithalat kalemleri arasında ithal ettiğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ile ara ham maddeler önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim bir taraftan ülkemizi döviz konusunda sıkıntıya sokan, bir taraftan da cari açığı artıran ithalatın içerisindeki bu orta yüksek ve yüksek teknoloji noktasındaki malları bizzat ülkemizin içerisinde üretmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu proje de bu manada yenilenebilir enerji konusunda teknolojinin bizatihi ülkemizde üretilmesi ile ilgili bir teşvik getiriyor. Bu manada bu projeyi de önemsiyoruz.

Ülkemizin cari açık sorunları olduğunu görüyoruz. Ülkemizde,  özellikle yatırım ve tasarruflar arasında bir açık var. Dolayısıyla hem yatırım açığı ve hem de tasarruf açığı buluştuğunda burada bir sıkıntı ortaya çıkıyor ve özellikle de dışarıdan borçlanmayla bu sistem bir şekilde yürüyor.

BESTMER projesinin de mantığında yatan, özellikle o gitti geldilerin temelinde yatan da budur. Yani bu proje ile özellikle yerli,  yenilenebilir enerji sektöründeki teknolojik üretimi burada yaygınlaştıracak bir destek sistemi ve projelendirme sistemi.

Bu proje bu manada da baktığımızda ülkemize, ülkemizin genel dengelerine de katkı sağlayacak bir noktadadır. Projeye katkı sağlayan İZKA ve Ege üniversitesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, projenin ilimiz adına, ülkemiz adına hayırlı ve başarılı olmasını diliyor. “dedi.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Bornova Kaymakamı Dr. Kadri Canan, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, öğretim görevlileri ve diğer yetkililer katıldı.

 

 

 
HAVA DURUMU ALTI